Poliuretan powstaje przez zmieszanie izocyjanianu, takiego jak MDI z mieszanką poliolu. Te składniki miesza się w celu utworzenia sztywnej, komórkowej piankowej matrycy. Otrzymany materiał jest wyjątkowo lekkim polimerem o doskonałych właściwościach izolacyjnych.

 

 

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, izolacja poliuretanowa ma najwyższą odporność termiczną (wartości R) przy danej grubości i najniższym przewodnictwie cieplnym.

Ocieplanie pianką musi zostać wykonane  przez specjalistę. Dzieje się tak dlatego, że instalator ocieplenia pianką poliuretanową musi być przeszkolony w zakresie prawidłowego stosowania pianki.

Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić ankietę, która obejmuje obliczenie współczynnika U i obliczenie ryzyka kondensacji. To pokazuje, jak dobrze izolowany jest twój dom (niższa wartość U oznacza lepszą izolację). Na podstawie tej analizy można skutecznie ocenić ryzyko kondensacji występującej w strukturze domu (kondensacja śródmiąższowa). Po zakończeniu ankiety należy zidentyfikować wszelkie problemy i wdrożyć wszelkie środki zapobiegawcze.

Podczas ocieplania pianką PUR używamy  specjalistycznego oprogramowania do obliczenia grubości rozpylanej pianki,  w zależności od tego, czy szukasz wsparcia strukturalnego, czy dźwiękoszczelnego. Zastosowane nieprawidłowej pianki może naruszyć strukturę domu i trwale go uszkadzając.

Dodatkowo podczas instalacji wydzielają się szkodliwe opary, których nie należy wdychać.