Projekt dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej:

 

Tytuł projektu Rozwój przedsiębiorstwa
FREEMEDIA Michał Kotlarski poprzez zakup
urządzeń do produkcji i montażu
wzmocnionych płyt SIP
Cel projektu

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności
przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności,
wprowadzenie nowego produktu oraz wdrożenie
innowacji produktowej

Dofinansowanie projektu z UE: 141.500,02 PLN

Planowane efekty

Projekt polega na zakupie urządzeń do do produkcji wzmocnionych płyt
SIP( elementy drewniane wypełnione pianką poliuretanową), które
Wnioskodawca zamierza wykorzystywać do budowy domów
energooszczędnych i pasywnych, a także ocieplania kontenerów
morskich wykorzystywanych całorocznie do celów mieszkaniowych i
biurowych. Produkcja odbywać się będzie w zakładzie Wnioskodawcy, a
także w zależności od potrzeb, na miejscu u klienta (dzięki mobilności
urządzeń). Podstawowe wyposażenie zakładu do produkcji oraz montażu
płyt płyt stanowić będą zakupione w ramach projektu urządzenia. Koszty
zakupu wyposażenia zostały oszacowane na podstawie ofert, które
zgromadził Wnioskodawca podczas analizy rynku. Produkcją i montażem
zajmować się będą właściciel firmy i pracownik zatrudniony w wyniku
realizacji projektu na pełny etat. Wskaźniki rezultatu: - Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] - 1 - Wzrost zatrudnienia
we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - 1 - Wzrost zatrudnienia
we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC] - 1 Wskaźniki
produktu: - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla rynku [CI 28] [szt.] - 1 - Liczba
przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy [CI 29] [szt.] - 1 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje [CI 2] [przedsiębiorstwa] - 1 - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie [CI 1] [szt.] - 1 - Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [CI 6] [zł] -
63.258,85 zł

 

Wartość projektu Wydatki kwalifikowane Wkład Funduszy Europejskich
204.758,87 PLN 166.470,61 PLN 141.500,02 PLN