Poliuretan powstaje przez zmieszanie izocyjanianu (utwardzacza), takiego jak MDI z mieszanką poliolu (żywicy). Te składniki wymieszane razem tworzą sztywną, komórkową piankową matrycę. Otrzymany materiał jest wyjątkowo lekkim polimerem o doskonałych właściwościach izolacyjnych.

 

 

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi izolacja poliuretanowa ma najwyższą odporność termiczną (wartości R) przy danej grubości i najniższym przewodnictwie cieplnym. Przy jej pomocy wykonać można natryskowe ocieplanie. Pianka poliuretanowa doskonale sprawdzi się zarówno jako izolacja dachu, ścian, jak i fundamentów.

Ocieplanie pianką poliuretanową musi zostać wykonane przez specjalistę. Dzieje się tak dlatego, że ocieplanie pianką PUR wykonuje się przy pomocy specjalnych agregatów, a instalator musi być profesjonalnie przeszkolony w zakresie prawidłowego stosowania i aplikowania pianki.

Aby ocieplenie pianką poliuretanową było jak najdokładniejsze, przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić analizę, która obejmuje obliczenie współczynnika U i obliczenie ryzyka kondensacji. To pokazuje, jak dobrze izolowany jest twój dom (niższa wartość U oznacza lepszą izolację). Na podstawie tej analizy można skutecznie ocenić ryzyko kondensacji występującej w strukturze domu (kondensacja śródmiąższowa). Po zakończeniu analizy należy zidentyfikować wszelkie problemy i wdrożyć wszelkie konieczne środki zapobiegawcze, by bezpiecznie przeprowadzić ocieplanie pianką. Cennik pełnej usługi izolacji natryskowej uzależniony jest od stopnia skomplikowania prac budowlanych i ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

Podczas ocieplania pianką PUR używamy specjalistycznego oprogramowania do obliczenia grubości rozpylanej pianki, w zależności od tego, czy szukasz wsparcia strukturalnego, czy dźwiękoszczelnego. Zastosowane nieprawidłowej pianki może naruszyć strukturę domu i trwale go uszkadzając.

Dodatkowo podczas instalacji wydzielają się szkodliwe opary, których nie należy wdychać.